Norrsken NOC

Vårt nät övervakas av vår NOC (Network Operating Center) 365 dagar om året , 24 timmar om dygnet. Driftcentralen är förlagd i ett bergrum 50 meter in i det svenska urberget strax utanför centrala Gävle 가레나 피파3 다운로드.

Under de senaste 50 åren har detta bergrum varit en ”hemlig” ledningscentral för kommunens och försvarets vitala ledningsfunktioner under kris- och krigstider 주파수. Idag finns det en toppmodern IT-miljö med mycket hög säkerhet för drift av IT-system och datalagring i berget.

Vår driftcentral är alltid öppen 송버드. Dygnet runt – året runt övervakar och driftar vi vårt nät. Med vår långa och breda erfarenhet av att bygga, utveckla och driva olika typer av nät vet vi vad som kan gå fel – men också hur vi på bästa sätt kan lösa problem som uppstår 아프리카 스포츠. Med hög teknisk kompetens i vår NOC är målet att kunna avhjälpa incidenter i ett så tidigt skede som möjligt. Huvuduppgiften är att snabbt se till att kunden kan fortsätta använda sin tjänst 팀뷰어 크랙.

Fler kunder och fler kritiska tjänster ställer allt högre krav på nätets tillgänglighet, stabilitet och tillförlitlighet. Vi har lång erfarenhet av komplexa service- och driftåtaganden med varierande SLA-nivåer 신장의 야망 천도.