Norrsken NOC

Vårt nät övervakas av vår NOC (Network Operating Center) 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet.

Vår driftcentral är alltid öppen. Dygnet runt – året runt övervakar och driftar vi vårt nät. Med vår långa och breda erfarenhet av att bygga, utveckla och driva olika typer av nät vet vi vad som kan gå fel – men också hur vi på bästa sätt kan lösa problem som uppstår. Med hög teknisk kompetens i vår NOC är målet att kunna avhjälpa incidenter i ett så tidigt skede som möjligt. Huvuduppgiften är att snabbt se till att kunden kan fortsätta använda sin tjänst.

Fler kunder och fler kritiska tjänster ställer allt högre krav på nätets tillgänglighet, stabilitet och tillförlitlighet. Vi har lång erfarenhet av komplexa service- och driftåtaganden med varierande SLA-nivåer.