Vår vision

”Vi ska erbjuda högkvalitativ datakommunikation med branschens högsta personliga service till lägsta möjliga pris.”

Genom att vara tydliga med vårt erbjudande ska målgruppen uppfatta Norrsken som ett prisvärt alternativ för sin datakommunikation. Vår varumärkesposition ger oss möjlighet att tala till våra kunder på ett mer personligt sätt än våra konkurrenter och därigenom förtydliga vår strävan att hitta flexibla lösningar för varje kund Hangul 2010 Free Installation -.

Vårt varumärkeslöfte

”För företag som värdesätter sin tid, ett personligt bemötande och hög tillförlitlighet Download Solitaire. Som vill känna trygghet, tillfredsställelse och tidslugn. Erbjuder pålitliga och tillgängliga utmanaren Norrsken hög kapacitet till rätt pris 레이븐 해외 다운로드.

Tack vare en kontaktyta, ett eget nät, en snabb och flexibel organisation.”

Norrsken är inte för alla. Målgruppen för vår kommunikation är företag med behov av hög bandbredd, som söker ett driftsäkert nätverk som de kan känna sig trygga med 중국 카트 라이더. Vi vill att kunden ska förstå att vi erbjuder personlig service utan krångel. Till dem som vill känna sig trygga med att de får den bästa möjliga lösningen till bästa möjliga pris 아이튠즈 팟캐스트.

Våra Kärnvärden

Pålitlighet: Med pålitlighet menar vi våra lösningar, likaväl som priset. Vi ska kännas som den pålitliga partnern genom att kommunicera att vårt Nät är driftsäkert från norr till söder 전설의 라이타. Det ska framgå att vi håller vad vi lovar både tidsmässigt och i prissättningen av Norrskens tjänster.

Tillgänglighet: Norrsken når lite längre Download Google Photo Backup. Stadsnäten är vår styrka och gör att vi kan nå ut till svårtillgängliga adresser dit vi kan hitta ett Konkurrentkraftigt pris. Även i kommunikationen ska vi vara tillgängliga och lätta att förstå, genom att kommunicera tydlighet snarare än teknik Download Nexon Tales Runner.

Personligt: Vår bransch handlar mycket om att hitta rätt lösning till rätt kund – vilket ska synas även i vår kommunikation 국민체조 무료 다운로드. I allt från hemsida till direktkontakt bör kunden förstå att vi finns där för att hitta lösningar för just deras datakommunikation.