Vår historia

Norrskens verksamhet startades för 20 år sedan och har hela tiden haft samma inriktning; datakommunikation på låg nivå. Initiativet till att starta bolaget togs då det grävdes ner fiberkablar i ”hela” Sverige och ”hela” Sverige var från Skåne upp till Mälardalen Download the name of the manager. För att våra regioner skulle få tillgång till flera operatörer, skapades bolaget. Initialt förhyrdes fiber från Svenska Kraftnät och en kommunikationsring byggdes i sträckningen Stockholm – Gävle – Sundsvall – Östersund – Borlänge – Örebro – Stockholm Download Inthehouse. Nätet har efter hand byggts ut och vi har i dag eget nät till ~70 platser från Stockholm i söder till Luleå i norr samt nationella samarbeten för att kunna erbjuda rikstäckande tjänster 마인크래프트 자바7 다운로드.

Vi har hela tiden arbetat långsiktigt med affärsmässighet och utveckling av våra regioner i fokus. Vi har genom alla år haft en positiv tillväxt och är idag ett ekonomiskt stabilt bolag med AAA-status Download it to Barbigo.