Vår historia

Norrskens verksamhet startades för över 20 år sedan och har hela tiden haft samma inriktning; datakommunikation på grundnivå för transport av datatjänster. Initiativet till att starta bolaget togs då det grävdes ner fiberkablar i ”hela” Sverige och ”hela” Sverige var från Skåne upp till Mälardalen. För att våra regioner skulle få tillgång till tjänster och operatörer, skapades bolaget. Initialt förhyrdes fiber från Svenska Kraftnät och en kommunikationsring byggdes i sträckningen Stockholm – Gävle – Sundsvall – Östersund – Borlänge – Örebro – Stockholm.

Nätet har efter hand byggts ut till ett fullskaligt 100G våglängdsnät och idag erbjuder bolaget rikstäckande tjänster och via partners även till övriga länder i Norden.

Vi har hela tiden arbetat långsiktigt med affärsmässighet och utveckling av våra regioner i fokus. Vi har genom alla år haft en positiv tillväxt och är idag ett ekonomiskt stabilt bolag. Norrsken satsar aktivt på utbyggnad och arbetar ständigt med upprustning av nätet för att kunna upprätthålla den kvalitet och standard som efterfrågas.