Norrsken ägare

Organisation

Norrskens ägare finns i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Ägarna är Region Gävleborg, energi-/stadsnätsbolag i området samt några kommuner. Totalt 20 delägare varav dom större är Borlänge Energi, Gävle Energi, Sundsvall Elnät, Härnösand Energi & Miljö samt Umeå Energi.
Inom bolaget finns egen teknik-, sälj-, och ekonomifunktion. Drift och övervakning 7/24/365 samt beredskap hyrs in för att inte bli resurs- eller områdesberoende.
Då vi samverkar med våra ägare (stadsnäten) så kan vi säga att vi i området är över 200 personer som arbetar i verksamheten fördelat på 25 kommuner.

Norrskensgruppen

Ett fokusområde för Norrsken är att kunna se Norrsken och våra ägare som ett gemensamt stort stadsnät, i det sammanhanget benämns vi Norrskensgruppen. Den gemensamma verksamheten har till syfte att optimera resurs, effektivisera verksamhet och säkerställa kvalitet i syfte att utveckla och ge konkurrenskraft för kunder i de regioner vi verkar i.
Våra nät skall vara det naturliga valet för den som vill konsumera bredbands- och datakommunikationstjänster i våra regioner. Attraktionskraften skapas genom att i konkurrens kunna erbjuda alternativ för anslutning och ett attraktivt tjänsteutbud i ett öppet nät.

Några korta fakta för Norrskensgruppen, sammantaget;

Omsättning: 750 MKR som genererar överskott
* 150 000 aktiva portar/kunder
* 10 000 företag anslutna
* 2 000 mil fiberkabel
Ca 200 resurser för försäljning, teknik och drift