Norrsken ägare

Organisation

Norrskens ägare finns i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Ägarna är Energi-/stadsnätsbolag i området samt några kommuner Download Final Fantasy 13. Totalt 19 delägare varav dom större är Borlänge Energi, Gävle Energi, Sundsvall Elnät, Härnösand Energi & Miljö samt Umeå Energi med 10-15% var all the photos to Katok.
Inom bolaget finns egen teknik-, sälj-, och ekonomifunktion. Drift, dvs övervakning 7/24/365 och beredskap hyrs in för att inte bli resurs- eller områdesberoende gpedit 다운로드.
Då vi samverkar med våra ägare (stadsnäten) så kan vi säga att vi i området är ca 150 personer som arbetar i verksamheten fördelat på 25 kommuner 스트리트파이터 강룡.

Norrskensgruppen

Ett fokusområde för Norrsken är att kunna se Norrsken och våra ägare som ett gemensamt stort stadsnät, i det sammanhanget benämns vi Norrskensgruppen Download ninja turtles game. Den gemensamma verksamheten har till syfte att optimera resurs, effektivisera verksamhet och säkerställa kvalitet i syfte att utveckla och ge konkurrenskraft för kunder i de regioner vi verkar i 화웨이 유심.
Våra nät skall vara det naturliga valet för den som vill konsumera bredbands- och datakommunikationstjänster i våra regioner. Attraktionskraften skapas genom att i konkurrens kunna erbjuda alternativ för anslutning och ett attraktivt tjänsteutbud i ett öppet nät 서든 어택 스킨.

Några korta fakta för Norrskensgruppen, sammantaget;

Omsättning: > 500 Mkr
Genererar överskott
> 130 000 aktiva portar/kunder
> 8 000 företag anslutna
1 500  mil fiberkabel
Ca 150 resurser för försäljning, teknik och drift