2014-02-17

Norrskensgruppen behåller och utvecklar stadsnäten

Ägarna till Norrsken AB, som driver och utvecklar regional nätinfrastruktur, ska behålla och utveckla sina stadsnät och lokala fiberinfrastrukturer.

”Norrskensgruppen finns norr om Dalälven där tio procent av Sveriges befolkning bor på 2/3 av Sveriges yta. Ska vi behålla och utveckla en regional utvecklingskraft och samhällsnytta för våra medborgare kan vi inte avyttra den infrastruktur som våra stadsnät och Norrsken byggt upp och fortsätter utveckla„ säger Tommy Berger, landstingsråd i Landstinget Gävleborg.

Det finns tendenser till att vilja slå samman verksamheter inom telekommarknaden, samtidigt som olika privata aktörer aktivt uppvaktar kommuner och till exempel vill etablera nationella nät genom att köpa lokala stadsnät. Det har nu fått Norrskens ägare, Norrskensgruppen, att genomföra en konsekvensanalys avseende olika alternativa ägarformer.

Resultatet av analysen har nu medfört att samtliga 21 delägare i Norrsken tagit tydlig ställning för att behålla sin infrastruktur och sina stadsnät.

”För att kunna bedriva kommunala e-tjänster, ta bort avståndhandikapp och utveckla regionerna finns inget alternativt till att behålla ägandet av den lokala fiberinfrastrukturen. Det finns ingen som ifrågasätter ett lokalt och nationellt ägande av våra vägar. Vad är skillnaden?„ säger Mikael Berglund, styrelseordförande i Umeå Energi Umenet AB.

Ägarna har nu gett Norrsken uppdrag att utveckla och samordna Norrskensgruppen ytterligare som en helhet, att vara en utvecklingskraft för norra Sverige och ett nät öppet för olika tjänsteleverantörer och operatörer att erbjuda sina tjänster i. Ambitionen ska samtidigt vara att ytterligare utöka Norrsken med fler delägare, i form av lokalt/regionalt ägda stadsnätsverksamheter i mellersta och norra Sverige.

Hoppa högst upp på sidan

Det går inte att kommentera