Norra länken färdigbyggd

Under vintern/våren 2014 har Norrsken byggt ut och kompletterat det befintliga nätet med en ny fibersträckning mellan Luleå och Östersund.

Sträckan är aktiverad med ett våglängdssystem och idag helt färdigbyggd och tagen i bruk vilket innebär att Norrsken kan erbjuda hög, switchad kapacitet och optiska kanaler genom inlandet mellan Luleå och Östersund.

Läs hela artikeln…

2014-02-17

Norrskensgruppen behåller och utvecklar stadsnäten

Ägarna till Norrsken AB, som driver och utvecklar regional nätinfrastruktur, ska behålla och utveckla sina stadsnät och lokala fiberinfrastrukturer.

”Norrskensgruppen finns norr om Dalälven där tio procent av Sveriges befolkning bor på 2/3 av Sveriges yta. Ska vi behålla och utveckla en regional utvecklingskraft och samhällsnytta för våra medborgare kan vi inte avyttra den infrastruktur som våra stadsnät och Norrsken byggt upp och fortsätter utveckla„ säger Tommy Berger, landstingsråd i Landstinget Gävleborg.

Det finns tendenser till att vilja slå samman verksamheter inom telekommarknaden, samtidigt som olika privata aktörer aktivt uppvaktar kommuner och till exempel vill etablera nationella nät genom att köpa lokala stadsnät. Det har nu fått Norrskens ägare, Norrskensgruppen, att genomföra en konsekvensanalys avseende olika alternativa ägarformer.

Resultatet av analysen har nu medfört att samtliga 21 delägare i Norrsken tagit tydlig ställning för att behålla sin infrastruktur och sina stadsnät.

”För att kunna bedriva kommunala e-tjänster, ta bort avståndhandikapp och utveckla regionerna finns inget alternativt till att behålla ägandet av den lokala fiberinfrastrukturen. Det finns ingen som ifrågasätter ett lokalt och nationellt ägande av våra vägar. Vad är skillnaden?„ säger Mikael Berglund, styrelseordförande i Umeå Energi Umenet AB.

Ägarna har nu gett Norrsken uppdrag att utveckla och samordna Norrskensgruppen ytterligare som en helhet, att vara en utvecklingskraft för norra Sverige och ett nät öppet för olika tjänsteleverantörer och operatörer att erbjuda sina tjänster i. Ambitionen ska samtidigt vara att ytterligare utöka Norrsken med fler delägare, i form av lokalt/regionalt ägda stadsnätsverksamheter i mellersta och norra Sverige.

Läs hela artikeln…

Positivt 2013 för Norrsken

Under 2013 har Norrskens tillväxt fortsatt med en omsättningsökning på 12%. Omsättningen 2013 var 43 123 tkr och vi nådde ett positivt resultat på 1 716 tkr

Den kundkategori som expanderat mest under 2013 är mobiloperatörer, där vi direkt och indirekt levererar stom- och accessnät för såväl 3G- som 4G-nät. Här ser vi en möjlighet till stark tillväxt även inom de kommande åren. Positivt är också att i princip samtliga tjänsteleverantörer som nyttjar vårt nät förnyat avtal och expanderat sitt nätutnyttjande under året.

Läs hela artikeln…

2011-06-09

Norrskensgruppens affärsprojekt avslutas

Det gemensamma projektet för Norrsken och stadsnäten i Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge, Dalaenergi, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, ServaNet och Jämtkraft har avslutats. Projektets resultat är att en överenskommen affärsmodell och teknisk plattform kommer att användas som är kopplad till Stadsnätsfabriken (www.stadsnatsfabriken.se). Affärsmodellen innefattar teknisk specifikation som möjliggör en gemensam leverans av tjänster till alla nät genom Norrsken. Initialt är affärsmodellen implementerad i Falun, Borlänge, Jämtkraft och ServaNet.

Läs hela artikeln…

2011-02-08

10 år och ny profil

Norrsken firar 10 produktiva år i februari 2011. Norrsken startade som projekt 1999 och sedan under februari 2001 etablerades Norrsken AB genom att region Gävleborg tillsammans med Jämtkraft Telecom AB, Sundsvall Elnät AB, Härnösands Energi och Miljö AB samt Borlänge Energi startade bolaget. Idag har Norrsken 21 delägare, företrädesvis stadsnätsverksamheter i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vårt senaste ägartillskott Umeå Energi Umenet AB såg 2007 till att ägandet numer sträcker sig upp till Västerbottens Län.

Läs hela artikeln…