Norrsken Kontakt

 

 

Eva Lendic Edlund
VD

 

 

eva.lendicedlundnorrsken.se
Mobil: +46703001120


Urban Björklund
Sälj-/Marknadsansvarig

 

 

urban.bjorklundnorrsken.se
Mobil: +46703426440


Matilda Melby
Säljkoordinator/Projektledare

 

 

matilda.melbynorrsken.se
Mobil: +46703008327


Micael Wikström
Säljkoordinator

 

 

micael.wikstromnorrsken.se
Mobil: +46702623078


Monica Granlund
Affärs- och verksamhetsutveckling

 

 

monica.granlundnorrsken.se
Mobil: –


Robin Forsborg
Teknikansvarig WDM-nät (Layer 1)

 

 

robin.forsborgnorrsken.se
Mobil: +46738260152


Henrik Palin
Teknikansvarig Switchnät (Layer 2-3)

 

 

henrik.palinnorrsken.se
Mobil: +46730348551


Mattias Forsborg
WDM-tekniker (Layer 1)

 

 

mattias.forsborgnorrsken.se
Mobil: +46731212209


Björn Jonsson
Senior Advicer

 

 

bjorn.o.jonssonnorrsken.se
Mobil: –