Norrsken Kontakt

 

 

Eva Lendic Edlund
VD
(CEO)

 

 

eva.lendicedlundnorrsken.se
Mobil: +46703001120


Urban Björklund
Sälj- och projektansvarig
(Sales and project manager)

 

 

urban.bjorklundnorrsken.se
Mobil: +46703426440


 

Micael Wikström
Sälj- och leveranskoordinator
(Sales and delivery coordinator)

 

 

micael.wikstromnorrsken.se
Mobil: +46702623078


Monica Granlund
Affärs- och verksamhetsutveckling
(Business and operational development)

 

 

monica.granlundnorrsken.se
Mobil: +46702424243


Robin Forsborg
Teknikansvarig WDM
(Technology manager WDM)

 

 

robin.forsborgnorrsken.se
Mobil: +46738260152


Henrik Palin
Teknikansvarig Switching/routing
(Technology manager Switching/routing)

 

 

henrik.palinnorrsken.se
Mobil: +46730348551